Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost ATELIER ROMANTICA  s.r.o. (provozovatel internetového obchodu www.atelier-romantica.cz) se zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Žádné z údajů nejsou v žádném případě poskytovány třetí straně.

Osobními údaji, které jsou shromažďovány společností ATELIER ROMANTICA s.r.o., jsou fakturační informace zákazníka uvedené při objednání zboží
(jméno, příjmení, telefonní spojení, emailová adresa, dodací adresa - ulice, město, PSČ) a e-mailová adresa získaná dobrovolným souhlasem s odběrem obchodních sdělení.

Účel shromažďování osobních údajů

Společnost ATELIER ROMANTICA s.r.o shromažďuje osobní údaje za účelem uskutečnění obchodu a ke vnitřním potřebám společnosti.
Účelem uskutečnění obchodu se rozumí prodej zboží či služeb. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pak pro zasílání aktuálních obchodních nabídek a informací.
Vnítřními potřebami společnosti se rozumí tvorba statistik, vyhodnocování úspěšnosti obchodu a dalších aktivit spojených s chodem společnosti.
Tyto aktivity slouží pouze pro společnost ATELIER ROMANTICA  s.r.o. a nejsou poskytovány třetí straně.

 

Vymazání osobních údaj uchovávání osobních údajů
V případě, že požadujete z jakéhokoli důvodu vymazání Vašich osobních údajů, stačí odeslat žádost na e-mailovou adresu info@atelier-romantica.cz 

Osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou uchovávány  pouze na nezbytně nutnou dobu.
 

Zabezpečení osobních údajů

Společnost ATELIER ROMANTICA  s.r.o. se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení veškerých osobních údajů.

Prodej, sdílení či jiné poskytnutí osobních údajů třetí straně je nepřípustné.

 

Obchodní sdělení a ochrana osobních údajů

Uživatel internetového obchodu www.atelier-romantica.cz musí pro odběr obchodních sdělení (informačních e-mailů) souhlasit s jeho zasíláním.

Souhlas je vyjádřen:

    vyplněním e-mailové adresy odběratele v registračním formuláři internetového obchodu a potvrzením tlačítkem "registrovat" nebo
    zatržením políčka "Mám zájem o zasílání novinek na email" v sekci potvrzení objednávky


Zrušení odběru obchodních sdělení je možné provést dvěma způsoby:

    odeslat žádost o vymazání na e-mailovou adresu info@atelier-romantica.cz
    kliknutím na odkaz pro zrušení odběru, který je připojen k zasílanému obchodnímu sdělení

Společnost ATELIER ROMANTICA s.r.o. se zavazuje řídit zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 

Eshop pro aranžování, tvoření a dekorace Sunlight systems - tvorba e-shopů
TOPlist