Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Olomoucká obchodní s.r.o. (provozovatel internetového obchodu www.atelier-romantica.cz) se zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Žádné z údajů nejsou v žádném případě poskytovány třetí straně.

Osobními údaji, které jsou shromažďovány společností Olomoucká obchodní s.r.o., jsou fakturační informace zákazníka uvedené při objednání zboží
(jméno, příjmení, telefonní spojení, emailová adresa, dodací adresa - ulice, město, PSČ) a e-mailová adresa získaná dobrovolným souhlasem s odběrem obchodních sdělení.

Účel shromažďování osobních údajů

Společnost Olomoucká obchodní s.r.o shromažďuje osobní údaje za účelem uskutečnění obchodu a ke vnitřním potřebám společnosti.
Účelem uskutečnění obchodu se rozumí prodej zboží či služeb. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení pak pro zasílání aktuálních obchodních nabídek a informací.
Vnítřními potřebami společnosti se rozumí tvorba statistik, vyhodnocování úspěšnosti obchodu a dalších aktivit spojených s chodem společnosti.
Tyto aktivity slouží pouze pro společnost Olomoucká obchodnín s.r.o. a nejsou poskytovány třetí straně.

Vymazání osobních údajů
V případě, že požadujete z jakéhokoli důvodu vymazání Vašich osobních údajů, stačí odeslat žádost na e-mailovou adresu info@atelier-romantica.cz
Zabezpečení osobních údajů

Společnost Olomoucká obchodní  s.r.o. se zavazuje vynaložit maximální úsilí pro zabezpečení veškerých osobních údajů.

Prodej, sdílení či jiné poskytnutí osobních údajů třetí straně je nepřípustné.

Obchodní sdělení a ochrana osobních údajů

Uživatel internetového obchodu www.atelier-romantica.cz musí pro odběr obchodních sdělení (informačních e-mailů) souhlasit s jeho zasíláním.

Souhlas je vyjádřen:

    vyplněním e-mailové adresy odběratele v registračním formuláři internetového obchodu a potvrzením tlačítkem "registrovat" nebo
    zatržením políčka "Mám zájem o zasílání novinek na email" v sekci potvrzení objednávky

Zrušení odběru obchodních sdělení je možné provést dvěma způsoby:

    odeslat žádost o vymazání na e-mailovou adresu info@atelier-romantica.cz
    kliknutím na odkaz pro zrušení odběru, který je připojen k zasílanému obchodnímu sdělení

Společnost Olomoucká obchodní s.r.o. se zavazuje řídit zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 

Atelier Romantica aranžování, dekorace Sunlight systems - tvorba e-shopů
TOPlist